Plommonpojken

Det faller ett plommon på gården,
det sista som grenen känns vid.
Där ligger ett plommon på marken,
som ingen människa känns vid.

Där faller en pojke på gården,
en spark mot han hjässa han ser.
Där ligger en pojke på marken,
som inga vänner ens ser.