Polymetylmetakrylat

Akryl fyller min leda lungas kant, en pistolmynnings applåd
kontrasterar mitt gudsförgätna förråd – mitt överskottslager, min garant! Ett garvaniserat motiv att åldras av, med nyanser av tidens abstinens och ängslig inkontinens – ett hölass av känslor, ett virrvarr av hav. En amorf ur ett glättigt trettiotal, en styrka att förnya, en transparens att lyda – ur livets spruckna gral och dödens stulna kval.