Pressetik – finns det?

image

I dagens GP kritiserar Gabriel Byström Avicii för att han inte låter sig intervjuas på medias villkor!

Det är media själva som har skapat detta beteende!

Jag har vid upprepade tillfällen blivit intervjuad av media. ALDRIG har någon journalist källkritiskt kollat upp vad jag sagt. Det man säger placeras i fel sammanhang för att skapa sensationsjournalistik. Då jag är kritisk till medias utveckling publiceras tyvärr långt ifrån alla de artiklar jag skriver. De artiklar som publiceras ändrar media så att de passar deras intressen. Prepositioner och ändelser byts ut så att innehåll och innebörd helt förrändras. Hela rubriker byts ut!

Så kom inte och snacka om pressetik och Nordkorea Gabriel Byström – GP är allt annat än en demokratisk tidning!

Min förhoppning är att fler människor öppnar sina ögon och börjar ifrågasätta medias autokratiska framfart!