Rädsla

Bordet –
svävar markant,
över golvet.

Hatet –
kväver din hand,
genom jaget.

Dagen –
vaknar perplex,
utav saven.

Barnen –
trevar så lätt,
bakom damen.

Knogen –
lyfter sin makt,
över stolen.