Reflektion

Jag stirrar in i mitt tomma ansikte,
hukar mig för generationers krav.
Tidens arv har karvat ögats delta,
tårar splittras, faller ner och dör.
En diger lista i tankens enklav,
lägger ett pussel som sinnet berör.