Regndroppsreflektion

Tusen regndroppar,
reflekterar julens ljus.
En tår halkar ner!

Tår blir till tårar,
sorgen växer i mitt glas.
Åren halkar bort!

regndroppsreflektion