Sanktionerat liv

Det sägs sällan mer än den som talar,
bakom andra tankars trogna sfär
ett membran – av behov att forma vardag
– att livet hinna.

Du tar hyllan med arm så vek, förtrolla
över egna markers lånta artär
– en hinna av solbrända fäders sekret
Så brusten, så fel