Sårbar vishet

Tänk om jag visste vad jag vet nu, då hade jag sluppit såra så många! Hur många fler skall jag behöva såra – kommer jag hinna be alla om ursäkt?