Schhh

En tanke föds –
att tappa livets delta,
tystnad tagning dö!

En handling tar –
det skira trädets frukter,
ensamt löv blir frö!