Sinneseruption

Det händer, det spritter, hon skälver, han spricker;
med dimhöljda sinne saven han dricker,
hans lekande hand lämnar spår.
Hon kisar, hon kvider, han sår.