Sinnets vardagliga skiljsmässa

Sinnet faller djupt i dvala och håller
en skiljsmässa från yttre världens blinda
tankars tvungna overksamhet, för att där
mekaniskt leva.