Själaskred

När molnen slutar dölja
När stjärnor slutar glänsa
När månen slutar le
Mitt hjärta skall du se

När träden slutar dansa
När gräset slutar blänka
När blomman slutar så
Min kärlek skall du få

När vinden slutar flyga
När ljuset slutar tända
När rågen slutar fred
Skall själen få sitt skred