Själens tegelsten

Bakom taktfull blick dansar Dantes vett,
där står Bacchus utan pansar i falsett.
Ur sinnlig frid växer skärseld i hans segel
– att mota själen ur dess tegel!