Skrovet

I stormen jag glider på knivuddens glans

där formar jag flykten och tukten

på resan lång fläckas min arvtyngda lans

och ögonen dömmer ur hucklen

där sorlet betraktar en gammal mans skrov

som ler i min avgrund, ber mig om lov