skuggornas skuggor

Där skyar förvandlas till blot
Hon sträcker sin arm och pekar
I mörker förvanskas ett klot
på sinande strålar hon letar
Ur nattens parlörer de samlar och skär
på strängar de lyssnar och lär

till ljudet av skuggornas skuggor