Slöjande ögon

Handen för dig helande, sänker sävligt
leken över vålnaden, blotta havet
spretar i din andero, att begrava
slöjande ögon.