Små hål

Små hål formade att passa – utan tanke på ditt liv,
du låser din själ vid cykelstället att bemanna,
alla dessa planer – dessa små viktiga planer,
som aldrig riktigt blev – det du ville!
Utmed den röda linjen som tar din kontroll,
de böljande flaggorna som strömmar i dina drömmar,
det stora havet som aldrig går att korsa,
det höga berget som inte går att bestiga,
hör en sorgsen sång från Gud!
Alla dessa vita linjer –
alla dessa blinkande ljus som vill veta vad du vet!
Små själar gräver små hål
med ögon av dialog.
Alla dess ändlösa slut –
det kan inte hålla!
Av alla stenar som jag kastar
blir ingen till guld!
Avslut, dessa otroliga slut
som aldrig riktigt blev –
vare sig rätt eller fel!