Smatterkonversation

Sanningsägande smatterkonversation fäller okonventionell sympati över ändamålsenlig hierarki för att glorifiera infiltration.

Uppenbarande eurekisk parantes kristalliserar det dunkelt tänkta för att formulera, tro och längta efter en urtappad tankes syntes.

Utansiliernas snara närvaro förtydligar pinjatamaskerad och obefintlig amazonparad i mangrovestiliserad frånvaro.

Förtjusande förberedelser stannar vid sidan av ett rofyllt refugium att söka i ett refuserat rum – en konversation jag gärna anammar!