Sono Sempre Pellegrino

Pilgrimens solitära hjärta
Karvar gatans garvade karaktär
Planterar cementerade tankar
I gatstenens ärrade atmosfär

Solitudens porösa pilastrar
Blundar för havets gröna skogar
Leker i nakna laxars lustar
Med strofbärarens tysta bågar