Sopmaskinen

Däcken vilar sig
På eldsjälslövens matta

Många minnen dör
I ekbladsekrars lättja

Sopmaskinen kör
Dess målmedvetna kvastskaft
Höst ett minne blott