Strassivitalis

Strassbeklädda lätta tofsar trotsar
där krassa flådda räfsor tafsar.
Ett hav av myller att fylla med cava
att förbrylla eller dyslektiskt stava.
En jord att vända för att plantera,
en hord av rika män att frisera.