Svaljakt

En pojke med ett vin, han höjde blicken ovan.
Han ramla ner och rev, den vackra lilla lådan.
Med håven rätt och slätt, han fånga nattens svala.
Han hoppade så lätt, med hoppet i dess dvala.