Svarttjärnsmarken

Längtan la sitt dimhöljstäcke
över bokskogsbrynets räcke
brann en svunnen dag.
Sidenvingar smekte barken
andakt log i svarttjärnsmarken
reste dött behag.