Svekets beska ok

En vanlig dag då trädet hällde
ur grententakler barkens sav
och alla ängars grönska fällde
en horisont i öppet hav.

Vid solens trötta timmar skalar
en ängel sprungen ur en sömn
där Sapfos starka bilder talar
– ett penseldrag av sliten dröm.

Du står förstenad i din dvala
att läsa högt ur hjärtats bok
att måla hoppets nakna tavla
över svekets beska ok.