Syrebrist

Min syre håller på att ta slut.
Min andning mera flack.
Ögon som kippar efter andan.
Flimmerhår i stiltjen blickar,
över borrarnas stilla vägg.
Långsamt – avtagande…
Likt vindens flykt –
ur trädets krona.
En obetald räkning,
att slutligen justera.
En sked utan huvud,
holkar mitt skal.
En vacker dag
– att dö!