Tag Archives: muslimska brödraskapet

Fördöm det som fördömas skall…

Hur hade du reagerat om ett demostrationståg med fundamentalistiska religiösa företrädare marscherade upp för Avenyn med laddade AK4:or, med ett krav om att den sittande statschefen omedelbart skulle avsättas och att deras religiösa ledare skulle tillsättas? Det är detta som har föranlett Egyptens blodiga sammandrabbningar i det senaste! Att världen fördömer detta är enligt min […]