Tag Archives: mynt

Lättnadens blodbad

Fruktansvärd smärta Hugger min kropp Ristar min själ Håller i schack Hugar allt väl Dränker mitt hopp Pressar min ven Snittar ett jack Att döda en tanke Att väcka en ny Att kväva en känsla Med rakblad i hand Värmen parerar Smärtan i dur Äntligen stiger Min kropp ur sin bur Lutar mig bakåt Att […]