Tag Archives: naken

Ett litet hat som växte

Med dig i tanken när jag skriver hatet, jag ser dig fylla skåpet med mitt vin. Jag ser dig kraftfullt rulla nedför trappan, för att naken bada i en pöl av liv.

Smaken av din hud

Vid ett träd stod en kvinna, vaken utan hopp. Det föll en tår, så mogen så full av liv. Där gick du med glädje kort, naken inför Gud. Hon svor sin själ, ur lager hon bad en bön. Regnet grät ur en dimma, smaken av din hud. Så kom en dag, så salig hon bar […]

Dödsdansen

Genom kroppens nakna fönster, svävar stilla andakt – en ledsam tro om liv, med fjunets stulna flärd. Med ögats slutartid formas lustens tanke fri, att till vindens stilla ljud bjuda upp din döda fru.

Svekets beska ok

En vanlig dag då trädet hällde ur grententakler barkens sav och alla ängars grönska fällde en horisont i öppet hav. Vid solens trötta timmar skalar en ängel sprungen ur en sömn där Sapfos starka bilder talar – ett penseldrag av sliten dröm. Du står förstenad i din dvala att läsa högt ur hjärtats bok att […]