Tag Archives: navel

Georgin #11

I fertila kvinnors navel, så fördömd – så förrådd att byta sina brister ur dess lånta arv! Ovan himlens bistra moln dansar solens skarv, där skuggans tro på ljus åter blir försmådd.