Tag Archives: omyndigförklara

Tjänstemannainkompetensen fortsätter urholka vårt underbara Göteborg!

Direktören för Stadsledningskontoret i Göteborg, Bengt Delang, tror inte att vi föräldrar kan fatta ett riktigt beslut för våra barn – men det kan han!? Efter en sammanvägd bedömning föreslår stadsledningskontoret att folkinitiativet om en folkomröstning gällande trängselskatt skall avslås. Nedan text är ett utdrag ur Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning för att avslå en folkomröstning. “Barnperspektivet […]