Tag Archives: pappa

När kniven vrider runt

Hel, eller halv, Vete, brustet råg, Ja, mer än så, G, är mitt valv, Sak, har inget behov Nar, skymning faller Dig, en del av du Papp, föds ur fukt A, gaaaaa inget…