Tag Archives: Paris

En stilett av kaos

Tulpanfrenesi i vårvinterpereferi, Helenas kropp, en själaförvisning – en sultanideologi. Äktenskapsminuett, ett hopplöst brott – minerad falsett en hämdkompott. Blodpalett, befriar Menelaus vansinnesmani. En stilett av kaos och frihetsdyslexi.