Tag Archives: parlör

Den moderna moralens manschett

Lämplighetens favör förgör dåtidens moral. En kanal av värdighet I vardagens sävlighet. Ett förtret för mannen med de cyniska banden. En hand, en övergiven tes för berest romantisering kring livets parlör.