Tag Archives: pastoral

Skilladöd och maskmassaker

Skilladöden skanderar, över Kungsparkens ängar, måsarnas myntade maskmassaker. Bryter vårens oändliga tystnad, likt en otvungen sång, som reser sig ur sovlupna vinterrigida sommartjärn. Björkprofeten stiger varligt upp ur skogsdungens tomma läktare, med hoppets ingjutna tro, och blickar över ungdomens silkesvävda näverland. Där i barrsolruset förgör granen sina djupgröna lytesvingar till rotvältans efterlängtade favör. En pastoral […]