Tag Archives: pressetik

Pressetik – finns det?

I dagens GP kritiserar Gabriel Byström Avicii för att han inte låter sig intervjuas på medias villkor! Det är media själva som har skapat detta beteende! Jag har vid upprepade tillfällen blivit intervjuad av media. ALDRIG har någon journalist källkritiskt kollat upp vad jag sagt. Det man säger placeras i fel sammanhang för att skapa sensationsjournalistik. Då jag är […]