Tag Archives: regnbåge

Näckrosmyller

Går i tankar, ett rus av morgonskimmer – kväver mig. Svårt att andas, ett blad vid ensamstranden – ser på mig. Sår som svider, ett ljus av regnbågsglitter – tar på mig. Kraft som sviker, en sjö av näckrosmyller – vaggar mig. Flyr från drömmen, ett moln av kärleksdikter – bränner mig.

Regnbågsrefug

Där står en regnbåge i min spegel. Det ligger en gammal tår på min tvål. En förvrängd verklighet, skövlar ett skrik på tillhörighet – ett barns rop på hjälp, kvävs av lögnens rosa stövlar, går över självföraktens refug.