Tag Archives: revär

Ryckta revär

En massiv drömsfär Växer i ett urlakat Dött universum En passiv gömd här Faller vid en bejakad Blek tidsresenär En hastig fanfar Dröjer där i kavalkad Av ryckta revär

Nemesis divina

Den gudomliga vedergällningens tid är här, en plats av spillda liv på trygghetens revär. En sol av papper över iskall kropp. En tystnad skär med den tunna sidan. Ett frö som färdas i vindens namn, bygger förväntningar ur lindens topp. En krona ser sin bark förtvina, grenar skriker ängslig sorg. En gammal tron med makt […]

Dödens revär ger tankero

Paniken här och ångesten där, daggvatten räcker. En dag är nu, en människas mur skall haverera. Ängsliga dar och rostade skal, ett paradis faller över envar, blommorna brister, ljuset faljerar – livets misär och dödens revär, tankero stannar. Ålderns paket, en inpackad död, lockar de unga.