Tag Archives: sand

Om

Om, det här var ditt liv Om allt var en film Om, det här var en dag Om stark var för svag Om, döden är ditt liv Om livet var en dröm Skulle du valt dig själv? Om, smärtan var din frid Om nu var ditt slut Om, luften var av bly Om sen var […]

Sandsånger

I en grav, sorger smycka en skönhetens fanér. Sår en tår, bland löv slöjande ur gryning bestå. Med en hand, åter stenarna ur minnets banér, I ett slag, föra timmarna ur hjässans ridå. Huden brann, när jag smakade din lykta lavett, hjärtan brast, i vår själagårds böljande kontrast. När ett moln, stal från väktarna vindarnas […]

Skymningsstoden blev till timglassand

Ögat blänker, blinkar till. Munnen putar skriker; vill! Hjärtat bultar, tittar bort. Pulsen avtar. själens fort. Hugger kniven, i din själ. Rispar huden, allt är väl. ljuset landar, på din kniv. Tyllgardinen, sållar liv. ett vattenfall, skymningsstod. lungan tystnar, torkar blod. kroppen faller, ur min hand. Häller långsamt, timglassand!