Tag Archives: satir

Stålet skär en stig

Förgät mig med ditt brännevin, du är min konkubin. Beträd mig nu med frenesi jag tar min tid att bli en smak av livets dödsförakt, en tro på Serafin. Så brinner vi i dyslexi, där stålet skär en stig. En flod som forsar ur mitt liv förgör en grundlös tid. Ur orden växer din satir […]