Tag Archives: sav

Skogsdröm

Jag nickade till där jag satt i min vånda, jag drömde om skogens böljande hav, ett gytter av lemnar som dansar i mörkret, där vinden slickar dess sav!

Kärrekskärlek

Kärrekens förtroliga grenar omfamnar himlens blåa hav och välkomnar sina vänner i luftens stora sal. Ett myller av blad som omhuldar stammens många förgreningar. Hans fötter vandrar genom mörka ängar av stenar och jord, ett inferno av lemmar ristade i sav. En majestät med kronor av gnisstrande mull. En pampig major med revärer av guld. […]