Tag Archives: självmord

Döda orginal och bleka kopior

Där stod vi bland de kuvade och sökte, den svenska tuktens frukt i viljans korg. I avbildsboden satt hon tyst och rökte, en liten smal figur från skuggans borg. Där gick du med din ödmjukhet och svalde, ditt själaorginal som dog för varje dag. Allt som du ville var vad andra valde, du får ej […]