Tag Archives: sjuklön

Miljöpartist?

Shit, jag har gått och blivit en miljöpartist!? Följande punkter står de för och jag med: Nya flyg- och lastbilsskatter, höjd skatt på kärnkraft och vindkraft, nej till sänkt restaurangmoms, sänkt arbetsgivaravgift med tio procentenheter för småföretagare, slopat sjuklöneansvar för bolag med mindre än tio anställda, höjd sjukförsäkring till 80%, slopning av bortre gräns för […]