Tag Archives: skallgång

Svarta vanor

Ingen spegel, bara smärta kylans tandvärk svalde allt. Jorden flår mig tar mitt hjärta, sorgen brinner tusenfalt. Ensam tanke kalla hällar, Ligger kuvad knäna brast. Lövet täcker hjässans fjällar, frosten kväser liten trast. Blodet torkar orkens källa, minnets hantverk står i sank. Ingen trygghet skall sig sälla, till en unken liten man. Fotot bleknar, saknad […]

Ett väldigt envälde

Under skallgångens döda blick, hoovrar han humlans expertis – kalejdoskopisk ångest frataniserar hans vin. Ögonglobers saft, minnets autokrati