Tag Archives: skatt

Tungvågor och Lunglågor

Dagen och nätterna far i ödesvatten, saven från slätterna prunkar i din hand. Lågor i lungorna värmer varligt skatten, vågor på tungorna smeker åtråsand. Hur en blick där ler i mjugg, när dess tundra ensligt glänsa bakom hjässans glesa lugg.