Tag Archives: skepnad

Skuggors nakna öga

Mörkret viskar vaket namn, silar dagens kaos. Vilar sinnen på din rygg, reser blanka ark. Skira mönster far förbi, tröskelstrimma ser – färgdioden stirra stint, på pannans smala rev. Skuggans mörka vinterbark, ljusets ögon tar. Gatans sken ur öppet sår, fångad av en hand.