Tankefalsett

Du tar för mycket
– för givet.
Du ger för lite
– i livet.
Jag åtrår tankar
– överdrivet.
Jag ser vad vi är
– det står skrivet!
Vi sår det falska
– i underlivet.