Tjänstemannainkompetensen fortsätter urholka vårt underbara Göteborg!

Direktören för Stadsledningskontoret i Göteborg, Bengt Delang, tror inte att vi föräldrar kan fatta ett riktigt beslut för våra barn – men det kan han!?

Efter en sammanvägd bedömning föreslår stadsledningskontoret att folkinitiativet om en folkomröstning gällande trängselskatt skall avslås.

Nedan text är ett utdrag ur Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning för att avslå en folkomröstning.

“Barnperspektivet – För att göteborgarna ska ha möjlighet till god framkomlighet krävs en fungerande infrastruktur. Det gäller inte minst för barnen. Hur och på vilken tidshorisont dessa infrastrukturinvesteringar finansieras är något som i framtiden påverkar de invånare som nu är barn. Ett av de övergripande målen med Västsvenska paketet är att skapa en god livsmiljö för kommande generationer, det vill säga de invånare som idag är barn. Dessa invånare har inte rösträtt vid genomförande av en folkomröstning”

Denna argumentation och motivering omyndigförklarar ALLA målsmän!?

Hur länge skall vi fortsätta acceptera denna inkompetens – återinför tjänstemannaansvar omedelbart!