Tomma hål och flyende floder

Synen trevar i byxorna. Hans ögon
formar syndaren. Bakom går hon med
skulden på sina axlar. Ett ok som
fördömmer skalet.