Topsy Popsys spottstyver

Topsy Popsy mötte en man, en förvirrad gammal överskriden man. Ha stannade för att erodera hans fasad. En vals som resulterade i synande val. Ett kortspel av minnen och önskan att få, en medalj som växte ur pannans ridå. Han föll likt en genomrutten fura! Timmer! Utstötte en förbipasserande paradox som nyligen masturberat en kvinnas kuvade kropp som han för en spottstyver lyckades hyra. Topsy Popsy pressade sitt finger mot sin död, en gäll knall och blodet dränkte hans memoarers överflöd.