Torka vattnet av min tvål!

Där myllan bränner livets svulst
Växer cancer i ditt hat
Jag ser dig kvävsa torven i din burk
Vattna vattnet med ett fat

Så full av avund dör en blid
Den lilla avskyn i din svål
Jag ber dig sansa ilskan i din strid
Torka vattnet av min tvål